معاون مرکز نوآوری و کارآفرینی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران گفت: برگزیده مسابقه دستاورد‌های شکوفایی و رویش می‌توانند برای تجاری سازی ایده خود در مرکز رشد پارک علم و فناوری دانشگاه تهران در قالب شرکت دانش بنیان مستقر شوند.


محمدعلی جعفری، معاون مرکز نوآوری و کارآفرینی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران در مراسم برگزاری مسابقه دستاورد‌های شکوفایی یک و رویش پارک علم و فناوری دانشگاه تهران که در محل پارک این دانشگاه در حال برگزاری است در خصوص مسابقه توضیح داد: تقریبا از یک سال پیش حمایت از پایان نامه تحصیلات تکمیلی در دستور کار دانشگاه و پارک علم و فناوری قرار گرفت. بر همین اساس فراخوان سوم مسابقه دستاورد‌های شکوفایی یک و رویش ارائه شد و از یک سال گذشته دانشجویان ایده‌های خود را مطرح کردند و فرآیند داوری انجام شد.

وی افزود: این مسابقه در حمایت از فرآیند کاربردی شدن پایان نامه‌های تحصیلات تکمیلی انجام می‌شود و مخصوص دانشجویان دانشگاه تهران است. به همین منظور نزدیک به ۷۰ ایده به فراخوان سوم مسابقه ارسال شد که ۶۰ ایده برای شکوفایی یک ۸ ایده برای رویش و ۲ ایده نیز از فراخوان دوم برای فراخوان سوم تمدید شده است.

معاون مرکز نوآوری و کارآفرینی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران ادامه داد: پس از پذیرش این ایده‌ها به آن‌ها اعتبار اختصاص داده شده تا ایده‌های خود را به یک ایده اثبات شده تبدیل کنند. این ایده‌ها به لحاظ فنی و اقتصادی امکان اجرا دارد و طی مدت یک سال دانشجویان به کمک استاد راهنمای خودشان روی ایده‌ها پردازش کردند و اعتبارات به آن‌ها پرداخت شد تا به نمونه اولیه یا ایده اثبات شده رسیدند.

وی اظهار داشت: آنچه که در حال حاضر در این مسابقه وجود دارد ایده‌های اثبات شده و یا نمونه‌های اولیه مسابقه می‌باشد که به سه ایده برتر جایزه نقدی یک میلیون تومانی داده می‌شود. البته به تمامی ایده‌ها در مرحله اول دو میلیون تومان اعتبار پرداخت شده و در ارزیابی میان دوره نیز بسته به شرایط ایده از مبلغ یک میلیون تومان تا دو میلیون تومان به ایده‌ها اعتبار پرداخت شد. مابقی اعتباری که برای ایده‌ها در نظر گرفته شده براساس ارزیابی امروز داوران به طرح‌ها داده می‌شود.

جعفری در خصوص حمایت از ایده‌های برتر توضیح داد: پارک علم و فناوری دانشگاه تهران یک زنجیره به هم پیوسته دارد تا اگر محصول اولیه تولید شد و طراحان ایده شرکتی را برای آن تاسیس کردند این شرکت در قالب یک شرکت خصوصی دانش بنیان در مرکز رشد مستقر شود، ولی اگر استادراهنما پردازش بیشتر ایده را برعهده بگیرد و محصول نیاز به توسعه داشته باشد گرنت شکوفایی دو با اعتباری به مبلغ بین ۲۵ تا ۳۷.۵ میلیون تومان داده می‌شود.

وی ادامه داد: به دلیل آنکه رشته‌های علوم انسانی در این مسابقه کمتر فعال بودند برنامه ویژه‌ای را برای رشته‌های علوم انسانی برگزار می‌کنیم که در حال برنامه ریزی برای آن هستیم. تمامی فعالیت‌های دانشجویان برای ایده‌ها در آزمایشگاه‌های دانشگاه تهران انجام شده است.

در انتهای این مراسم به نفرات برتر جوایز نقدی اهدا شد.