تفاهم نامه همکاری فی مابین پارک علم و فناوری دانشگاه تهران و پژوهشکده نیرو صبح امروز با هدف انجام همکاری های مشترک در زمینه های فناوری، پيوهشی، آموزشی و مشاوره ای و تجاری سازی نتایج پژوهشی به امضا رسید.

از زمینه‌های همکاری متقابل بین پارک و پژوهشگاه می‌توان به مواردی از قبیل شکل‌دهی هسته‌های فناور و شرکت‌ها در ساختار پارک برای انجام فعالیت‌های پژوهشی و فناوری پژوهشگاه؛ ارائه بسته‌های تشویقی، حمایتی و توانمندسازی پژوهشگاه به شرکت‌های فعال مستقر در پارک؛ هم‌افزایی طرح «استاد» پژوهشگاه و طرح «شکوفایی» پارک در حمایت از پروژه‌های حوزه انرژی و صنعت برق براساس توافق طرفین اشاره کرد.

مدت اعتبار این تفاهم نامه از تاریخ امضا به مدت 3 سال خواهد بود که به توافق هریک از طرفین قابل تمدید خواهد بود