رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران از حمایت تیم‌های استارتاپی حوزه یادگیری الکترونیکی در این مرکز در سال آینده خبر داد.

 عباس زارعی رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران در اختتامیه دوازدهمین کنفرانس یادگیری و یاددهی الکترونیکی در خصوص اهمیت تقویت تکنولوژی‌های جدید گفت: رشد عمومی در تکنولوژی‌های جدید نیاز به ایجاد زیر ساخت در رشد افقی دارد. در رشد افقی تکنولوژی یادگیری الکترونیکی، زیرساخت‌هایی باید وجود داشته باشند تا بتوان آن‌را به عنوان یک فناوری جدید به سمت پیشرفت هدایت کرد.
به گفته زارعی، زیرساخت‌ها به صورت یک زنجیره هستند و باید ایجاد شوند تا به توسعه تکنولوژی جدید کمک کنند، یادگیری الکترونیکی هم از این هدف به دور نیست.
وی با بیان اینکه برگزاری استارتاپ‌ها و کنفرانس‌های مرتبط بی تاثیر در گسترش یادگیری الکترونیکی نخواهد بود، افزود: از این رو در صدد هستیم استارتاپ‌هایی را در سال آینده با موضوع یادگیری الکترونیکی برگزار کنیم. افراد با هر سن و سال و مدرک تحصیلی می توانند برای شرکت در استارتاپ‌ها با پارک علم و فناوری دانشگاه تهران ارتباط بگیرند زیرا در پارک، فضا برای این اقدام فراهم شده است.
وی عنوان کرد: برگزاری استارتاپ‌ها می‌تواند توسعه این تکنولوژی جدید که یادگیری الکترونیکی است تاثیر گذار باشد.
زارعی با بیان اینکه چنین برنامه‌های هدایتی زمینه رشد تیم‌های برتر را فراهم می‌کند، تاکید کرد: پارک علم و فناوری تا 3 ماه از تیم‌های برتر برای به نتیجه رساندن طرح اولیه خود برنامه‌های حمایتی دارد و سپس آنها رابه سرمایه گذاران می‌سپارد.