روز یکشنبه 17 دیماه جمعی از دانشجویان دانشکده کارآفرینی به منظور آشنایی با برنامه های مرکز نوآوری و کارآفرینی  از پارک علم و فناوری دانشگاه تهران بازدید کردند. در این بازدید آقای جعفری معاون مرکز نوآوری و کارآفرینی ضمن معرفی اهداف و  سیاست ها، فعالیت ها و عملکرد پارک درباره الگوی پارک دانشگاهی خاطرنشان کرد: پارک علم و فناوری دانشگاه تهران به سمت ایجاد الگوی پارک دانشگاهی در حرکت است که منجر به تحول دانشگاه به دانشگاه کارآفرین خواهد شد.
معاون مرکز نوآوری و کارآفرینی ضمن معرفی برنامه های حمایتی از دانشجویان دانشگاه تهران افزود: پارک علم و فناوری دانشگاه تهران در سه طرح از دانشجویان جهت به ثمر رساندن ایده خود حمایت خواهد کرد.
وی برنامه های حمایتی را کمک به طی شدن اولین مرحله توسعه کسب و کار  دانست و گفت:  ایجاد کسب ‌وکارهای جدید معمولاً از یک عزم اولیه شروع می‌شود و در ادامه فرد سعی می‌کند با انتخاب یک ایده اولیه و تلاش برای تحقق آن به هدف خود یعنی ایجاد کسب‌وکار برسد و برنامه های حمایتی پارک با هدف کمک به اعضای هیات علمی و دانشجویان برای طی موفقیت آمیز فرایند اثبات مفهومی ایده و تولید نمونه اولیه محصول  طراحی شده است.
جعفری در ادامه به تشریح برنامه شکوفایی یک و شکوفایی دو و جوانه پرداخت و به سوالات دانشجویان پاسخ داد.
این دیدار با بازدید دانشجویان از شرکت های مستقر در پارک پایان یافت.