تازه ترین اخبار فناوری پارک علم و فناوری دانشگاه تهران را از طریق ویدیو زیر ملاحظه کنید.