مراسم رونمایی از محصول شرکت سافت سیستم کیش مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران برگزار شد.

در این مراسم که به منظور معرفی نسخه 2 نرم افزار تیم یار، ارائه دستاوردهای نوین حوزه IT و همچنین آشنایی بیشتر صاحبان کسب و کار با حضور رییس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران و جمعی  از مدیران دستگاه های اجرایی و کشوری برگزار شد.