از مهندس بهنام فضائی فر در صنعت نفت و گاز به عنوان پدر بومی سازی توپک های هوشمند یاد می کنند که ایشان به دلیل هوش و درایتی که در این خصوص داشتند به همراه تیم نخبه شان به موفقیت های بزرگی در این حوزه دست یافته اند.مهندس بهنام فضائی فر مدیر عامل شرکت مهندسی پتروگاز خاورمیانه مستقر در پارک علم وفناوری دانشگاه تهران و از مدیران جهادی که سابقه طولانی در انجام پژوژه های دانشی داشتند روز میلاد امیر المومنین(ع) در 11فروردین دار فانی را وداع گفتند.
 
 از آن مرحوم کارهای دانش بنیان فراونی به یادگار مانده که از ان جمله می توان به بومی سازی توپک های هوشمند ، جت هیتر ، سیمتولاتور آموزسی ، سونار و... اشاره کرد که هر کدام از پروژه های انجام شده برای کشور اهمیت استراتژیک داشته که آن مرحوم با دید و نگاه ساخت داخل همه آنها را بومی سازی کرده اند.
 
از مهندس بهنام فضائی فر در صنعت نفت و گاز به عنوان پدر بومی سازی توپک های هوشمند یاد می کنند که ایشان به دلیل هوش و درایتی که در این خصوص داشتند به همراه تیم نخبه شان به موفقیت های بزرگی در این حوزه دست یافته اند.