این نشست با حضور دكتر سيد ابوالحسن فيروزآبادي و مدیران و 35 شركت‌هاي حوزه  ICT مستقر در  پارک علم و فناوری دانشگاه تهران روز  یکشنبه 5 شهریور ماه  برگزار شد.
در این نشست دکتر محمدجعفر صدیق ضمن ارائه  گزارش در مورد، سیاست ها، فعالیت ها و عملکرد پارک در سه سال گذشته با توضیح درباره الگوی پیشنهادی پارک دانشگاهی و برنامه های اجرایی آن،  خاطرنشان کرد: حرکت پارک علم و فناوری دانشگاه تهران به سمت ایجاد الگوی پارک دانشگاهی حرکت است که منجر به تحول دانشگاه به دانشگاه کارآفرین خواهد شد.


وی در ادامه با اشاره به  افتتاح اولین پارک علم و فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور افزود: این پارک  به عنوان معتبرترین مرکز توسعه کسب و کار حوزه  ICT و با هدف استقرار و همکاری شرکت های داخلی و بین المللی راه اندازی شده است.
درادامه دکتر فیروزآبادی به  دغدغه های کسب و کاری شرکت های حوزه ICT و راه حل های آن پاسخ گفت.