ششمین جلسه شورای پذیرش با حضور دکتر کمره ای رئیس دانشکده علوم و فنون بعنوان کارشناس خبره، دکتر صدیق معاون طرح و برنامه دانشگاه تهران، هیات رئیسه پارک و سه تن از مدیران عامل شرکت های برتر پارک روز چهارشنبه 15 شهریورماه برگزار شد.

هدف از این جلسه تصمیم گیری در خصوص تعیین وضعیت متقاضیان پذیرش در پارک و شرکت های مستقر جهت ادامه استقرار بود.