به اطلاع کلیه صاحبان ایده های فناور می رساند
جشنواره ملي شناسايي و توانمند سازي ايده‌هاي برگزيده (شتاب) در هفته پژوهش و فناوري توسط اداره كل دفتر سياست گذاري و برنامه ريزي امور فناوري وزارت علوم، به منظور تجليل از ايده‌هاي برگزيده كشور برگزار می شود با توجه به اینکه مسئوليت جمع آوري ايده‌هاي برتر استان تهران به پارك علم و فناوري دانشگاه تهران واگذار شده است، خواهشمند است ضمن مطالعه شيوه نامه جشنواره نسبت به تكميل و ارسال فرم ثبت نام اقدام فرمایید.


شيوه نامه جشنواره