ما دانش و تجربه خودمان را به اشتراک میگذاریمWe Share Our Knowledge & Experience

سمینار تخصصی آشنایی با نکات کلیدی شرکت در مناقصات-تابستان  1396

بازدید معاون وزیر علوم و تحقیقات پاکستان-تابستان 1396


مراسم دستاوردهای پارک علم وفناوری دانشگاه تهران-بهار 1396

دوازدهمین نشست روسای پارک های علم و فناوری آسیا-بهار 1396

رونمایی از 10 محصول برتر در پارک-زمستان 1395

رونمایی از سامانه موبایلی راهنمایی و مدیریت زائران اربعین-پاییز 1395

شورای پارک-زمستان 1395

مسابقه دستاوردهای برنامه شکوفایی یک-پاییز1395

مسابقه دستاوردهای برنامه شکوفایی یک-اسفندماه 1395

جلسه با هیات آلمانی در باغ نگارستان-پاییز 1395

بازدید از پارک علم و فناوری دانشگاه تهران-پاییز 1395

نمایشگاه هفته پژوهش و الکامپ-پاییز 1395

کلاس آموزشی برنامه جوانه

برگزاری کارگاه مدیریت دارایی فکری-پاییز 1395