با اهدا سلام و دعای خیر


ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات به اطلاع می رساند، پارک علم و فناوری دانشگاه تهران در نظر دارد به منظور حمایت از تجاری سازی محصولات/خدمات فناورانه قابل ارائه به بازار شرکتهای نوپا و افزایش هم افزایی علمی و ارتقاء فناوری، نسبت به پذیرش تعداد محدودی شرکت در مرکز رشد اقدام نماید. بدین منظور کلیه متقاضیان محترم، می بایست شرایط اولیه پذیرش در مرکز رشد را بصورت دقیق مطالعه نموده و در صورتیکه حائز شرایط اولیه می باشند، نسبت به تکمیل کاربرگ ها و ارسال درخواست تقاضای پذیرش، اقدام نمایند.

* آخرین مهلت بابت ارسال مدارک و ثبت نام در مرکز رشد شعبه پردیس ابوریحان پارک علم و فناوری دانشگاه تهران  تا پایان روز شنبه مورخ 95/05/31  ویا ارسال 20 درخواست اول می باشد.

حداقل شرایط مورد نیاز جهت پذیرش در مرکز رشد :

اگر به نمونه محصول یا خدمت قابل ارائه به بازار دست یافته اید و در حال حاضر به عنوان یک شرکت نوپا در حال کار هستید و یا تیم کاری خود(هیئت موسس) را تشکیل داده و در شرف ثبت شرکت هستید، می توانید در صورت داشتن شرایط ذیل برای ورود به پارک در مرکزرشد، اقدام نمایید.

1. عدم عضویت و استفاده از تسهیلات سایر مراکز رشد کشور
2. ارائه معرفی نامه از پردیس ابوریحان جهت تقاضای استقرار
3. ارائه دهنده محصولات و خدمات در سطوح فناوری متوسط به بالا(منظور، محصولات و خدماتی است که از فرآیندهای تحقیق و توسعه و یا مهندسی معکوس تولید شده باشند.)
4. وجود محصول/ خدمت در حال ارائه به بازار( و یا آماده ارائه به بازار)
5. وجود طرح کسب و کار شامل مدل کسب و کار و برنامه مالی اداره شرکت با تأکید بر نحوه تامین منابع مالی مورد نیاز

در صورتیکه با مطالعه شرایط فوق، متقاضی پذیرش در مرکز رشد می باشید، جهت انجام مراحل بعدی و دریافت و ارسال فرم ها از طریق  لینک های زیر  اقدام نمایید.

ثبت نام به پایان رسید