همزمان با  برگزاری روز تکنولوژی و رونمایی از 15 محصول فناورانه شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، فن بازار جانبی برگزار خواهد شد. در این فن بازار بالغ بر 70 شرکت حضور خواهند یافت.

در این فن بازار شرکت هایی فناور مستقر در پارک، شرکت هایی که محصولات آنها رونمایی می شود، سرمایه گذاران جسورانه، شتاب دهنده های فناوری، کسب و کار های فناور (استارت آپ ها)، ارائه کنندگان خدمات به واحدهای فناور، هسته های فناور و سایر فعالان حوزه فناوری حضور خواهند داشت.
روز تکنولوژی، 3 دیماه  1396 در دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران برگزار می شود.
 

جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس زیر مراجعه نمایید:

http://ut-stp.ir