پارک علم و فناوری دانشگاه تهران باتوجه به استقبال بی نظیر شرکت های مستقر به منظور حضور در رویداد بزرگ رونمایی از محصولات فناور جدید، مهلت ثبت نام  را تا پایان مردادماه تمدید کرد.
رویداد رونمایی در سال 1396 فقط یکبار در آبان ماه برگزار می گردد.
پس از پایان تاریخ ثبت نام، تقاضای هیچ شرکتی پذیرفته نخواهد شد.


ثبت نام به پایان رسیده است