پارک علم و فناوری دانشگاه تهران با هدف حمایت از تجاری سازی شرکت‌های فناور مستقر در پارک و محصولات جدید آنها اولین مراسم رونمایی و فن بازار در سال ۱۳۹۶ را با حضور گسترده و مشارکت مؤثر واحدهای فناور برگزار می نماید.
شرکت‌های فناور دارای محصولات جدید که متقاضی شرکت در این رویداد می‌باشند، میتوانند حداکثر تا تاریخ 1396/05/15  فرم‌های مربوطه را در سایت پارک تکمیل و بارگذاری نمایند. در ضمن علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر در این خصوص می‌توانند با کارشناسان مرکز رشد یا واحد تجاری سازی پارک تماس حاصل نمایند.


                                                       ثبت نام