نشست هم اندیشی رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران با استادان راهنمای دانشجویان برگزیده برنامه شکوفایی (1) به منظور اطلاع رسانی از نحوه حمایت از پایان نامه های فناورانه دانشجویان دانشگاه تهران که در حال حاضر  وارد فاز اجرایی شده است روز چهارشنبه 16 دیماه در پارک علم و فناوری برگزار شد.

حاضرین در این نشست  در خصوص فرایندهای مربوط به حمایت های مالی و نحوه ادامه این مسیر به بحث و گفت و گو پرداختند.