طی دیدار دکتر عباس زارعی هنزکی رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران با دکتر وانگ جنگ وی دبیرکل اتحادیه صنایع اینترنت اشیا ZPark  چین و شومینگ خه مدیر اجرایی مجمع جهانی اینترنت اشیا صبح روز سه شنبه 11 تیرماه تفاهم نامه همکاری  با هدف افزایش تعامل و انتقال دانش در حوزه IOT، بلاکچین، AI  به امضا رسید.