کارگاه آموزشی تخصصی مدل کسب و کار 28 ساعت برای هسته های مستقر در پارک علم  فناوری دانشگاه تهران سخن گفت. 

این کارگاه که روزهای 6 و 20 اسفندماه برگزار شد، دکتر کرد و دکتر غفاری به بررسی مدل های کسب و کار، بوم کسب و کار، انواع مشتریان ، طراحی ارزش پیشنهادی ، بازاریابی ، برندینگ ، تبلیغات و فروش پرداختند.

این دوره از مجموعه‌ی 6 کارگاه آموزشی مختص هسته های مستقر در فضای کار اشتراکی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران می‌باشد که در مدت سه ماه حضور هسته ها در پارک علم و فناوری برای آنها برگزار می شوند.


فضای کار اشتراکی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران به منظور استقرار تیم های منتخب استارت آپ ویکندها ایجاد شده است و در این فضا بیش از 60 نفر در قالب 13 تیم استارت آپی مشغول کار بر روی ایده های خود هستند که در فرصت 3 یا 6 ماه به نمونه محصول و طرح قابل سرمایه گذاری برسند.