ما دانش و تجربه خودمان را به اشتراک میگذاریمWe Share Our Knowledge & Experience

کارگاه آموزشی نظام ثبت اظهارنامه های  بین‌المللی اختراع طبق معاهده همکاری ثبت اختراعات (PCT)

“Workshop on the Patent Cooperation Treaty (PCT): The System for Worldwide Filing of Patent Applications”


علاقمندان جهت ثبت نام در کارگاه آموزشی نظام ثبت اظهارنامه های  بین‌المللی اختراع طبق معاهده همکاری ثبت اختراعات (PCT) لطفا فرم ثبت نام زیر را تکمیل نمایند.

توجه داشته باشید:

 1. * شرکت های مستقر در پارک های علم و فناوری : 50 درصد تخفیف - مبلغ واریز 125.000 تومان
 2. * اعضای محترم هیات علمی دانشگاه های کشور: 50 درصد تخفیف - مبلغ واریزی 125.000 تومان
 3. * دانشجویان: 50 درصد تخفیف - مبلغ واریزی 125.000 تومان
 4. * شرکت کننده آزاد: 250.000 تومان


  •       متقاضیانی که از طریق برخی گروه ها و با در اختیار داشتن کد تخفیف ثبت نام انجام میدهند به یاد داشته باشند حتما کد تخفیف را در فرم ثبت نام وارد نمایید و هنگام واریز وجه، با درنظر گرفتن 25 درصد تخفیف واریزی را انجام دهید.

  • شماره شبا جهت واریز هزینه ثبت نام: IR500180000000000018712334

  • شماره حساب 18712334 بانک تجارت


  ثبت نام

  "کارگاه آموزشی نظام ثبت اظهارنامه های بین‌المللی اختراع طبق معاهده همکاری ثبت اختراعات (PCT)"

  مرور کردن
  نوع حضور

  اطلاعات با موفقیت ثبت و ایمیل شما ارسال شد.