پیام خوش آمد پیام خوش آمد

به وبگاه مرکز ارزیابی خوش آمدید

اظهارنامه 92 و فرم اکسل اظهارنامه 92 و فرم اکسل

قابل توجه واحدهای فناور مستقر

خواهشمند است هر چه سریعتر و حداکثر تا پایان روز دوشنبه مورخ 27 مردادماه نسبت به ارسال تصویر تمامی صفحات اظهارنامه مالیاتی  سال 1392 آن شرکت به همراه فرم اکسل تکمیل شده که ازاین لینک قابل دریافت است به ایمیل مرکز ارزیابی اقدام گردد.

اخبار اخبار

نمایش 1 تا 5 از 28 نتیجه
تعداد قلم در صفحه 5
از 6

پیوند پیوند