تفاهم نامه همکاری  فی مابین پارک علم و فناوری دانشگاه تهران و دانشکده کارآفرینی با هدف کمک به ايجاد و توسعه کسب و کارهاي فناور از طريق ارائه خدمات عمومي و تخصصي با ارزش افزوده بالا، جذب سرمایه‌گذاری و ورود کارآفرینان و واحدهای صنعتی به بازارهای داخلی و جهانی روز دوشنبه 26 فروردین ماه در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران به امضا رسید.

از زمینه های همکاری طرفین میتوان به برگزاری دوره های آموزشی در قالب دوره های mini MBA و DBA با همکاری دانشکده به سفارش پارک در حوزه مدیریت فناوری پارک ها و مراکز رشد کشور،  برگزاری دوره های آموزشی در انواع مختلف (در قالب کارگاه¬های کوتاه مدت و دوره های میان مدت) برای مدیران واحدهای فناور بخش خصوصی عضو پارک، به سفارش پارک، برگزاری رویدادهای مشترک و مورد توافق طرفین در حوزه های کارآفرینی، نوآوری و کسب و کار، استفاده از توان علمی اساتید و دانشجویان دانشکده در فرآیندهای پارک ، همکاری در گردآوری اطلاعات (از قبیل پرسش نامه و مصاحبه) از شرکت های مستقر در پارک برای انجام تحقیقات دانشجویی و اساتید و ارائه نتایج به پارک اشاره کرد.


مدت اعتبار این تفاهم نامه از تاریخ امضا به مدت 2 سال خواهد بود که به توافق هریک از طرفین قابل تمدید خواهد بود.