تفاهم نامه فی مابین پارک علم و فناوری دانشگاه تهران و کانون فارغ التحصیلان دانشکده فنی دانشگاه تهران به امضا رسید

تفاهم نامه فی مابین پارک علم و فناوری دانشگاه تهران و کانون فارغ التحصیلان دانشکده فنی دانشگاه تهران روز چهارشنبه 27 تیرماه  با هدف کمک به ایجاد و توسعه کسب و کارهای فناور از طریق ارائه خدمات عمومی و تخصصی با ارزش افزوده بالا، جذب سرمایه گذاری خارجی و ورود کارآفرینان و واحدهای صنعتی به بازار جهانی به امضا رسید.


از زمینه‌های همکاری متقابل بین پارک و این کانون می‌توان به مواردی از قبیل اجرای برنامه های و رویدادهای کارآفرینی و فناورانه به صورت مشترک، برگزاری نشست های مشترک بین شرکت های عضو کانون و هسته ها و شرکت های عضو پارک، حمایت از صاحبان ایده و ایجاد کسب و کارهای جدید به صورت مشترک اشاره کرد.


مدت اعتبار این تفاهم نامه از تاریخ امضا به مدت 3 سال خواهد بود که به توافق هریک از طرفین قابل تمدید خواهد بود