تفاهم نامه همکاری فی مابین پارک علم و فناوری دانشگاه تهران و دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران روز شنبه 17 شهریورماه  باحضور رییس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران و رییس دانشکده صدا و سیما  با هدف همکاری و مشارکت در راه اندازی پارک علم، هنر و فناوری در دانشگاه، همکاری و مشارکت در اجرای پروژههای پژوهشی- فناوری داخلی و بین المللی در حوزههای تخصصی رادیو- تلویزیون، فنی و مهندسی رسانه و علوم ارتباطات رسانه، ایجاد زمینه تعامل سه جانبه بین دانشگاه، پارک و شرکتهای فناور مستقر در پارک به منظور تسهیل تجاری سازی ایده ها و محصولات دانش بنیان دانشگاه به ویژه در حوزه علوم، فنون و هنرهای رسانه ای، همکاری در جهت تحقق هدف ایجاد محیط زیست پایدار و ایجاد دانشگاه سبز، همکاری و مشارکت متقابل در رویدادها و برنامه های پارک و دانشگاه به امضا رسید.


مدت اعتبار این تفاهم نامه از تاریخ امضا به مدت 3 سال خواهد بود که به توافق هریک از طرفین قابل تمدید خواهد بود