به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران اولین "استارت آپ ویکند جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان" به همت  بنیاد جمیلی و با همکاری پارک علم و فناوری دانشگاه تهران و بنیاد حامیان دانشگاه تهران برگزار میشود.

استارت آپ ویکند اندیشمندان و دانشمندان جوان با هدف تبدیل ایده به کسب و کار از طریق مشاوره و مربیگری از 30آبان ماه تا 2 آذرماه در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران شروع به کار خواهد کرد.

مخاطبان این استارت آپ صاحبان ایده در حوزه علوم پایه جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان هستند.


شرکت کنندگانی که قصد شرکت تیمی در این رویداد را دارند ضروری است  در سایت www.ysa-persia.com ثبت نام کنند.