تفاهم‌نامه همکاری بین پارک علم و فناوری دانشگاه تهران و دانشکده جغرافیا، با حضور دکتر ابراهیم مقیمی رئیس دانشکده جغرافیا و اعضای هیات علمی دانشکده و همچنین دکتر عباس زارعی هنزکی رئیس پارک علم و فناوری و تیم همراه در راستای اهداف سومین برنامه راهبردی دانشگاه تهران و به منظور تولید ثروت از دانش ملی علوم جغرافیا، تحول دانشکده جغرافیا به دانشکده کارآفرین، کسب استقلال مالی دانشکده و همسو شدن با اقتصاد مقاومتی، 28 خردادماه 1397 به امضا رسید.
همکاری و مشارکت در راه اندازی شعبه تخصصی مرکز رشد در دانشکده، همکاری و مشارکت در اجرای پروژه های پژوهشی -  فناوری داخلی و بین المللی، همکاری در برگزاری رویدادهای کارآفرینی و نوآوری، امکان استفاده از خدمات مشاوره ای اعضای هیات علمی در زمینه های علوم جغرافیایی و همکاری مشترک در استفاده از انرژی های نو و سازگار با محیط زیست از اهم موضوعات این تفاهم نامه است.

مدت اعتبار این تفاهم‌نامه از تاریخ امضاء به مدت سه سال خواهد بود که به توافق هریک از طرفین قابل تمدید است.