این بازدید با حضور دانشجویان دانشکده اقتصاد و  کارشناسان مرکز کارآفرینی پارک  به منظور آشنایی با برنامه های مرکز نوآوری و کارآفرینی روز دوشنبه 25 مهرماه برگزار شد.

 در این بازدید  کارشناسان مرکز کارآفرینی ضمن معرفی اهداف و  سیاست ها، فعالیت ها و عملکرد پارک درباره الگوی پارک دانشگاهی خاطرنشان کرد: پارک علم و فناوری دانشگاه تهران به سمت ایجاد الگوی پارک دانشگاهی در حرکت است که منجر به تحول دانشگاه به دانشگاه کارآفرین خواهد شد.

در ادامه کارشناسان  ضمن معرفی برنامه های حمایتی از دانشجویان دانشگاه تهران افزودند: پارک علم و فناوری دانشگاه تهران در سه طرح از دانشجویان جهت به ثمر رساندن ایده خود حمایت خواهد کرد. 

 برنامه های حمایتی را کمک به طی شدن اولین مرحله توسعه کسب و کار  دانست و گفت:  ایجاد کسب ‌وکارهای جدید معمولاً از یک عزم اولیه شروع می‌شود و در ادامه فرد سعی می‌کند با انتخاب یک ایده اولیه و تلاش برای تحقق آن به هدف خود یعنی ایجاد کسب‌وکار برسد و برنامه های حمایتی پارک با هدف کمک به اعضای هیات علمی و دانشجویان برای طی موفقیت آمیز فرایند اثبات مفهومی ایده و تولید نمونه اولیه محصول  طراحی شده است.  در ادامه به تشریح برنامه شکوفایی یک و شکوفایی دو و رویش پرداختند و به سوالات دانشجویان پاسخ دادند.