دکتر عباس زارعی هنزکی رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران در مراسم افتتاحیه نخستین جشنواره ایده های ارزش آفرین معدن و صنایع معدنی که روز شنبه 23 تیرماه برگزار شد، گفت: امروز دانشگاه های نسل سوم به طوری برنامه ریزی شده اند که در مسیر کسب و کار و تبدیل آن به ثروت حرکت می کنند.
وی ادامه داد: خوشبختانه دانشگاه تهران هم با برنامه ریزی های انجام شده توانسته است در این مسیر حرکت و گام بردارد تا بتواند دانش دانشجویان را به ثروت تبدیل کند.
رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران  با بیان اینکه پارک های علم و فناوری در کشور ایران ارتباط دهنده دولت، دانشگاه و صنعت هستند، اظهار کرد: این پارک ها در مسیر اقتصاد دانش بنیان هستند و در اقتصاد دانش بنیان، تولید ملی و کاهش وابستگی اقتصادی به نفت دنبال می شود.
همچنین عباس زارعی هنزکی گفت: ایده در دانشگاه کارآفرین تبدیل به ثروت، درآمد وتولید ناخالص داخلی می شود و مراکز رشد و پارک علم فناوری از ارکان مهم دانشگاه های کارآفرین هستند.
وی تصریح کرد:براین  اساس کارهایی اتخاذ شده و آن هم پارک علم و فناوری است که می تواند در مسیر صنعت و توسعه کشور حرکت کند.
وی یادآور شد: پارک های علم و فناوری بر اساس زنجیره ارزشی به ایده پردازان کمک می کنند تا ایده را به بازار برسانند. از همین رو باید به ایده پردازهای بخش معدن و صنایع معدنی توجه کنیم و به جای حل مشکلات با راه حل های موجود در دنیا، ایده پردازها را به سمت اقتصاد دیجیتال هدایت کنیم تا ایده ها راحت تر تجاری سازی شده و بتوانیم آنها را در سطح جهان تجاری سازی کنیم.
نخستین جشنواره ایده های ارزش آفرین معدن و صنایع معدنی با 6 محور در روز های 23 و 24 تیرماه برگزار می شود. روزنخست این جشنواره در پردیس دانشگاه فنی دانشگاه تهران در حال برگزاری است و روز دوم نیز در ایمیدرو برگزار خواهد شد.