دکتر آمبرو جیو، دبیرهیئت دولت سوئیس در آموزش، تحقیقات و نوآوری به همراهی هیئت عالی‌رتبه آموزشی سوئیس از پارک علم و فناوری دانشگاه تهران در روز دوشنبه 17 اردیبهشت ماه بازدید کردند.


 در این دیدار دکتر علیرضا اصلانی مدیر مرکز رشد پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، ضمن معرفی پارک علم و فناوری دانشگاه گفت: پارک علم و فناوری دانشگاه تهران بستری برای تحول دانشگاه تهران به یک دانشگاه کارآفرین است که اکنون تعداد بسیار زیادی از هسته‌های فناور و شرکت‌ها در مراکز رشد این پارک در حال توسعه و فعالیت هستند. دکتر اصلانی در ادامه به دستاوردهای پارک علم و فناوری دانشگاه تهران در توسعه سطح دانش، افزایش اختراعات ثبت شده و ایجاد فرصت‌های شغلی پرداخت که در این راستا پروژه شهر دانش به عنوان یکی از پروژه‌های اصولی پارک در نیل به دانشگاه کارآفرین اشاره کرد.


در ادامه این دیدار، دکتر آمبرو جیو به نقش مهم نوآوری در توسعه سطح علم و دانش و گسترش فضای تجارت اشاره کرد و افزود: پارک‌های علم و فناوری از سردمداران این عرصه هستند. دکتر آمبرو جیو عنوان کرد که همکاری‌های متعددی میان هیئت آموزشی سوئیس و نهادهای ایرانی در حال اجرا بوده که در تمام این همکاری‌ها سیاست برد-برد لحاظ شده است.


در انتها دکتر آمبرو جیو و هیئت همراه به دیدار برخی از شرکت‌های مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران و بررسی دستاوردهای آن‌ها پرداخته و با دریافت هدایایی به عنوان یادبود پارک علم و فناوری را ترک کرد.