دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران برای دومین بار دفاع از پروژه‌های کارشناسی دانشجویان خود را در قالب ارائه پوستر برگزار می‌کند.
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه، دومین رویداد «روز پروژه» را به‌منظور دفاع از پروژه‌های کارشناسی دانشجویان خود در قالب ارائه پوستر، ۱۸ بهمن ۱۳۹۶ برگزار می‌کند.
هدف از برگزاری «روز پروژه» تسهیل آگاهی ذی‌نفعان از دستاوردها، ظرفیت‌ها و توانمندی‌های دانشکده و دانش‌آموختگان آن و همچنین گسترش تعامل دوسویه با کارآفرینان، سرمایه‌گذاران، فناوران و فعالان صنعتی برتر کشور در راستای تقویت اقتصاد دانش‌بنیان است.
اطلاعات پروژه‌ها و جزئیات بیشتر درباره این رویداد در صفحه http://ece.ut.ac.ir/projectday قابل دسترسی است.