دکتر ستاری معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری و دکتر نجفی استاندار استان البرز  صبح روز دوشنبه 16 بهمن ماه از پارک علم و فناوری دانشگاه تهران شعبه پردیس کرج بازدید کرد.
در این بازدید که جمعی از اعضای هیا علمی پردیس کرج دانشگاه تهران نیز حضور داشتند دکتر ستاریمعاون علمی فناوری رئیس جمهوری با بیان اینکه حضور استارتاپ ها و شرکت‌های دانش‌بنیان هموارکننده راه تحول عرصه کشاورزی خواهد بود گفت: اهمیت بالای حوزه کشاورزی و ظرفیت بالقوه این عرصه در شکل گیری کسب و کارهای دانش بنیان و استارتاپی می تواند  تحول ساختاری در حوزه های کاربردی و رشد اقتصاد دانش بنیان کشور را بر مبنای زیست بوم کارآفرینی محقق کند.
 وی افزود:  نفوذ دانش و فناوری به کشاورزی، تغییر نگاه به پژوهش و تلفیق آن با نوآوری جوانان تحصیلکرده می‌تواند حوزه کشاورزی را متحول کند.
معاون علمی و فناوری رییس جمهوری از دو شرکت پالایه گستر سیمرغ و سلول فناور دارو مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران شعبه پردیس کرج بازدید کرد.