پارک علم و فناوری دانشگاه تهران در راستای اجرای قرارداد منعقده با پژوهشگاه نیرو با عنوان " تامین نیازهای پژوهشی و تحقیقاتی پژوهشگاه از طریق شکل­ دهی هسته ­ها و شرکت­های فناور در ساختار پارک و یا رفع نیازهای مربوطه از سایر مراجع و اشخاص ذی­صلاح طبق مقررات پارک"، به منظور بهره­ مندی مناسب از پتانسیل­ های تحقیقاتی و فناوری کشور و همچنین فرصت ارائه توانمندی برای کلیه محققین و فناوران کشور نسبت به واگذاری دستورکارها از طریق فراخوان­ های عمومی به شرح ذیل اقدام می­ نماید.ردیف

شماره فراخوان

عنوان فراخوان

شرح فراخوان

پایان فراخوان

وضعیت

سایر توضیحات

کاربرگ­های موردنیاز

1

98/300/389

مطالعه و طراحی آزمایشگاه مرجع جهت توسعه و ارزیابی درایو تا توان 250kw

فایل مرتبط در لینک

98.04.08

خاتمه یافته

لینک اطلاعات مربوط به فراخوان

رزومه مسئول هسته/

تیم - پروپوزال


لذا تقاضا دارد با اختصاص زمان مناسب نسبت به تکمیل کاربرگ­های مربوطه اقدام فرموده و به همراه سایر مستندات مورد نیاز، موارد را به پست 

الکترونیکی پارک به آدرس NRI@utstpark.ir ارسال فرمایید. ضمناً یادآور می‌شود فرصت تکمیل و ارسال کاربرگ‌ها و سایر مستندات تا 

پایان مهلت اعلام شده فراخوان می‌باشد. بدیهی است به درخواست­های ارسالی پس از اتمام مهلت زمانی مقرر، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

فرآیند ارزیابی متقاضیان پس از تکمیل پرونده، به شرح ذیل خواهد بود:

1-پس از برگزاري فراخوان، پارك نسبت به بررسي صلاحيت عمومي و حرفه‌اي محققين اقدام مي‌نمايد.

2-رزومه و نتيجه بررسي صلاحيت محققيني كه توسط پارك حائز شرايط لازم شناخته شده اند به پژوهشگاه اعلام خواهد شد.

3-پژوهشگاه بر اساس ضوابط خود يكي از محققين حائز شرايط را انتخاب و جهت عقد قرارداد انتقالي به پارك معرفي خواهد نمود.

لطفاً در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر با سرکار خانم محبی ­فر، با شماره تلفن 88220700 داخلی 167، تماس حاصل فرمائید.