تفاهم نامه همکاری فی مابین پارک علم و فناوری دانشگاه تهران و شرکت تهویه  صبح امروز 17 اردیبهشت ماه با هدف انجام همکاری های مشترک در زمینه های فناوری، پژوهشی، پشتیبانی های تخصصی و فنی به امضا رسید.

از زمینه‌های همکاری متقابل بین پارک و این شرکت  می‌توان به مواردی از قبیل همکاری در تاسیس و بهره برداری از آزمایشگاه تخصی در زمینه صنعت تهویه مطبوع، ایجاد همکاری ها و پشتیبانی های فنی و تخصصی دانشی متاقبل طرفین  اشاره کرد.

مدت اعتبار این تفاهم نامه از تاریخ امضا به مدت2 سال خواهد بود که به توافق هریک از طرفین قابل تمدید خواهد بود