پارك علم و فناوري دانشگاه تهران در نظر دارد به منظور افزایش هم‌افزایی علمی و ارتقاء فناوری نسبت به پذيرش تعداد محدودي شركت، در حوزه های فناوری اینترنت اشیاء(IOT)  و فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) و حوزه بلاکچین (Block Chain) كه داراي شرايط اولیه ذيل مي باشند، اقدام نمايد:

1- سابقه سه ساله فعاليت شركت و ارائه حداقل سه اظهارنامه مالياتي (در صورت تغيير عنوان شركت، سوابق شركت قبلي كه حداقل 50% سهامداران مشترك باشند)

2- داشتن حداقل هشت ميليارد ريال گردش مالي(مجموع كل درآمد و كل هزينه) مطابق اظهارنامه مالياتي در سه سال اخير (مجموعاً)

3- ارائه حداقل 30 ليست ماهانه بيمه در طي مدت سه سال اخير

4- ارائه دهنده محصولات و خدمات در سطوح فناوري متوسط به بالا(منظور محصولات و خدماتي است كه از فرآيندهاي تحقيق و توسعه و يا مهندسي معكوس توليد شده باشند و در حال ارائه به بازار باشند.)

5- حداقل سطح آمادگی فناوری(TRL8) محصولات/خدمات

6- عدم عضويت و استقرار هم‌زمان در سایر پارك هاي علم و فناوري كشور

شركتهايي كه سهامداران آن از ميان دانشجويان، دانش آموختگان و يا اعضاء هيئت علمي دانشگاه تهران باشند در اولويت پذيرش خواهند بود.

مزاياي استقرار در پارك علم و فناوري دانشگاه تهران :

1-  بهره مندي از مزايا و معافيت هاي قانوني پيش بيني شده مربوط به شركتهاي مستقر در پارك هاي علم و فناوري كشور (ماده 9 قانون حمايت از شركت ها و مؤسسات دانش بنيان و تجاري سازي نوآوري ها و اختراعات)

3-  امكان بهره مندي از مزاياي هم افزايي علمي ناشي از استقرار در پارك دانشگاه تهران

4- امکان بهره مندی از خدمات مربوط به عقد قراردادهای انتقالی

5- امکان بهره مندی از خدمات تجاری سازی(اتاق سرمایه) 

6- امکان بهره‌ مندی از خدمات کلینیک کسب و کار(حقوقی، بیمه و مالیات)

7- امکان بهره مندی از خدمات صندوق پژوهش و فناوري پارك

مراحل پذيرش : 1- تكميل كاربرگ هاي پذيرش 2- بررسي و پذيرش اوليه(تكميل پرونده) 3- شركت در جلسات داوري فنی و كارگروه ارزيابي 4- اعلام نتيجه نهائي

*برآورد زماني مراحل پذيرش از زمان خاتمه فراخوان به طور متوسط برابر سه ماه است.

(مستدعي است، جهت هماهنگي‌هاي بيشتر و همچنین در خصوص سوالات خارج از موارد مطرح شده در روزهای شنبه الی چهارشنبه از ساعت 10 الی 12 با كارشناس مربوطه به شماره تلفن ۸۸۲۲۰۷۰۰ – داخلي 186، تماس حاصل فرماييد.)