پارک علم و فناوری دانشگاه تهران در حاشیه  سی و پنجمین کنفرانس جهانی پارک های علم و فناوری و مناطق نوآوری، جلساتی با روسای پارک های ایتالیا، فرانسه، پرتغال، آفریقای جنوبی، ترکیه با هدف همکاری های مشترک در شبکه سازی بین شرکت ها و همکاری مشترک در انتقال تکنولوژی، انکوباسیون بین الملل، همکاری مشترک در استارت آپ ها برگزار شد.