متقاضيان شركت كننده در رويداد EXPORTECH ميتوانند به منظور تامين هتل مناسب جهت اسكان با تخفيف قابل قبول، از لينك زير جهت رزرو هتل اقدام نمايند.


جهت کسب اقامت با تخفیف:


جهت ثبت نام در رویداد: