پارک علم و فناوری دانشگاه تهران با همکاری سازمان منطقه آزاد انزلی، اولین نشست تخصصی مناطق آزاد و ویژه EXOPRTECH را  در تاریخ 23 و 24 خرداد ماه برگزار مینماید.

این رویداد در سه بخش پنل چالش های مناطق ازاد و مناطق ویژه اقتصادی، نمایشگاه محصولات فناورانه و Reverse Pitch و معرفی ایده‌های برتر برگزار می شود.

مهلت ثبت نام غرفه نمایشگاه محصولات فناورانه تاریخ یک خردادماه می باشد. غرفه ها 12 متری بوده و هزینه ثبت نامی برای هر غرفه 1/000/000 تومان می باشد.

متقاضیان جهت ثبت نام غرفه نمایشگاهی میتوانند باتوجه به نقشه زیر، کد مورد نظر را انتخاب و در فرم قید نمایند.
جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 88220700 الی 4 داخلی 151 آقای رضایی تماس حاصل نمایند.