ما دانش و تجربه خودمان را به اشتراک میگذاریمWe Share Our Knowledge & Experience


ارتباط با ما


شما می توانید نظرات و پیشنهادات خود را از طریق فرم زیر برای ما ارسال کنید. به زودی به شما پاسخ خواهیم داد.


ارسال پیام

اطلاعات با موفقیت ثبت و ایمیل شما ارسال شد.

آدرس:


خیابان کارگر شمالی، خیابان شانزدهم، پارک علم و فناوری دانشگاه تهران

۴ - ۰۲۱۸۸۲۲۰۷۰۰

ما را در کانال رسمی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران دنبال کنید.

  @UT_STP


ارتباط با همکاران پارک علم و فناوری دانشگاه تهران

حوزه ریاست

 نام و نام خانوادگی
سمت
شماره داخلی
 شماره ثابت
 دکتر عباس زارعی هنزکی
ریاست
 102  02188220700-3
  امیر فتاح ضیایی
رئیس دفتر ریاست
 102
 02188220700-3
 ساناز ثمودیان
 کارشناس دفتر
 104   02188220700-3
 دکتر هاشم آقازاده
معاون اجرایی-پشتیبانی
 105  02188220700-3
زینب بی غم
 مسئول دفتر معاون
 105  02188220700-3
مهدی میر
مسئول دبیرخانه
 126
 02188220700-3واحد روابط عمومی و امور بین الملل


 نام و نام خانوادگی  سمت  شماره داخلی شماره ثابت
مرضیه خانزاده  مسئول  142 02188220700-3
محمدسعید شهبازی  کارشناس   02188220700-3
بهزاد معظمی  کارشناس  139 02188220700-3


مرکز نوآوری و کارآفرینی

نام و نام خانوادگی
سمت
شماره داخلی
شماره ثابت
محمدعلی جعفری
معاون 121 02188220700-3
امیرحسین حسن زاده
مسئول دفتر
116
 02188220700-3
 مهدی جمالی
کارشناس برنامه های جوانه و شکوفایی دو
154
 02188220700-3
سولماز امینی
کارشناس برنامه شکوفایی یک
164
 02188220700-3
 فاطمه صداقت فر
کارشناس برنامه رویش
181
 02188220700-3


مرکز رشد و توسعه

نام و نام خانوادگی
سمت
 شماره داخلی
 شماره ثابت
دکتر علیرضا اصلانی
رییس
116
 02188220700-3
میثم یوسفی
معاون
122
 02188220700-3
امیرحسین حسن زاده
کارشناس
116
 02188220700-3
 مرجان چمنی
کارشناس
124
 02188220700-3
 محبوبه شریفی پور
کارشناس
123
 02188220700-3

مدیریت پذیرش و ارزیابی

 نام و نام خانوادگی
سمت
شماره داخلی
شماره ثابت
امیر ضیایی مهرجردی
مدیر
112
 02188220700-3
جواد سلیمانژاد
کارشناس
137
 02188220700-3
زهرا رشیدیان
کارشناس 151   02188220700-3

واحد نظارت و برنامه ریزی

نام و نام خانوادگی
سمت
شماره داخلی
شماره ثابت
مریم طاهری
سرپرست
 160 02188220700-3

اداره تجاری سازی و خدمات تخصصی

نام و نام خانوادگی
سمت  شماره داخلی
 شماره ثابت
مرضیه فراهانی سرپرست 
168  02188220700-3
سعید طارمی
کارشناس 138  02188220700-3
 فرزانه ایمن ارشادی  کارشناس 175   02188220700-3

واحد امور پروژه ها و توسعه شرکت ها

نام و نام خانوادگی
سمت  شماره داخلی
 شماره ثابت
 نفیسه سیدمحمدی  سرپرست 166  02188220700-3 
 فاطمه عظیمی
کارشناس
146 
02188220700-3
 سعید حقیقی
 کارشناس 130 02188220700-3
 کیمیا نظری
 کارشناس 145  02188220700-3
 تینا کیهانی  کارشناس  173  02188220700-3

واحد حسابداری

نام و نام خانوادگی
سمت
شماره داخلی 
شماره ثابت
لیلا میرزایی
 رئیس 133 02188220700-3
 مهسا پازوکی
کارشناس
132
 02188220700-3
فاطمه مینایی کارشناس
131
02188220700-3
 ربابه آقایی
 کارشناس 147
 02188220700-3


واحد پشتیبانی

نام و نام خانوادگی
سمت  شماره داخلی
 شماره ثابت
علی بید مشگی پور
مسئول 
118
02188220700-3
امین غلامی
کارشناس 127
 02188220700-3
 جواد سرلک کارشناس  127   02188220700-3
 هادی علی اصغری  کارشناس  176  02188220700-3

واحد عمرانی


نام و نام خانوادگی
سمت  شماره داخلی
 شماره ثابت
رضا سندانی
مسئول 
120 02188220700-3 
نادره مرادی خواه
مشاور 158  02188220700-3
رضا رهنما کارشناس  129    02188220700-3
امیر دماوندی  کارشناس   143   02188220700-3