ما دانش و تجربه خودمان را به اشتراک میگذاریمWe Share Our Knowledge & Experience

پارک های علم و فناوری از قوانین ویژه ای درخصوص حمایت از شرکت های فناور…

با اهدا سلام و دعای خیر ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات به اطلاع می رساند،…

به اطلاع منتخبان برنامه شکوفایی یک می رساند برنامه اراﺋﻪ ﺣﻀﻮری…

به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند پارک علم و فناوری دانشگاه تهران…

پارک علم و فناوری دانشگاه تهران با هدف توانمندسازی، ایجاد انگیزه،…

به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند پارک علم و فناوری دانشگاه تهران…

   تقویم همایش ها و  کارگاه های برنامه شکوفایی (1)  ( آغاز ثبت نام از…

باستحضار می رساند اخیراً برخی افراد سود جو اقدام به تبلیغ کنفرانس…

به اطلاع دانشجویان پذیرفته شده در برنامه شکوفایی (۱) می‌رساند، همایش…

به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند پارک علم و فناوری دانشگاه تهران…