ما دانش و تجربه خودمان را به اشتراک میگذاریمWe Share Our Knowledge & Experience

پارک علم و فناوری دانشگاه تهران با همکاری شرکت فرابورس ایران در راستای…

همايش پرواز ايده‌ها (دفاع نهايي) برنامه شكوفايي يك پارك علم و فناوري…

جلسه داوري دفاع مقدماتي برنامه شكوفايي يك پارك علم وفناوري دانشگاه…

نظر به استقبال دانشگاه ها، پارك هاي علم و فناوري، مراكز رشد و موسسات…

کلیه متقاضیان برنامه شکوفایی یک میتوانند زمانبندی ارزیابی میان دوره…

به اطلاع کلیه صاحبان ایده های فناور می رساندجشنواره ملي شناسايي و…

 پارک علم و فناوری دانشگاه تهران به همراه شرکت های مستقر در "هفدهمين…

پارک علم و فناوری دانشگاه تهران باتوجه به استقبال بی نظیر شرکت های…

پارک علم و فناوری دانشگاه تهران با هدف حمایت از تجاری سازی شرکت‌های…

 پارک علم و فناوری دانشگاه تهران با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری…