ما دانش و تجربه خودمان را به اشتراک میگذاریمWe Share Our Knowledge & Experience

به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند پارک علم و فناوری دانشگاه تهران…

   تقویم همایش ها و  کارگاه های برنامه شکوفایی (1)  ( آغاز ثبت نام از…

باستحضار می رساند اخیراً برخی افراد سود جو اقدام به تبلیغ کنفرانس…

به اطلاع دانشجویان پذیرفته شده در برنامه شکوفایی (۱) می‌رساند، همایش…

به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند پارک علم و فناوری دانشگاه تهران…

به اطلاع متقاضیان برنامه شکوفایی (2) می رساند، اعلام نتایج این برنامه…

به اطلاع می رسانددر موارد (22 و 23) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم…

با توجه به انجام فرآیندهای داوری فنی و کسب و کار و بررسی در کارگروه…

فراخوان دوره اول برنامه شکوفایی دو

Posted on: 15 اسفند، 1395 07:56:47

پارک علم و فناوری دانشگاه تهران در راستای مأموریت حمایت از ایجاد کسب…

اسامی پذیرفته شدگان مشمول اعتبار تحقیق و توسعه در دوره اول و دوم برنامه…