ما دانش و تجربه خودمان را به اشتراک میگذاریمWe Share Our Knowledge & Experience

ارزیابی عملکرد سال 97  شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران…

پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، کافه DARS TECH را با هدف نقش آفرینی در…

همایش بین المللی دانشگاه‌های فرانسه زبان با حضور دانشگاه تهران،…

پارک علم و فناوری دانشگاه تهران کارگاه آموزشی نکات کلیدی در تنظیم…

پارک علم و فناوری دانشگاه تهران با همکاری سازمان منطقه آزاد انزلی…

پارك علم و فناوري دانشگاه تهران در نظر دارد به منظور حمايت از شركت…

پارك علم و فناوري دانشگاه تهران در نظر دارد به منظور افزایش هم‌افزایی…

پارک علم و فناوری دانشگاه تهران کارگاه تجربه موفق در جذب سرمایه و…

پارک علم و فناوری دانشگاه تهران کارگاه جذب سرمایه در شرکت های نوپا…

پارک علم و فناوری دانشگاه تهران در نظر دارد در راستای تحقق اهداف و…