ما دانش و تجربه خودمان را به اشتراک میگذاریمWe Share Our Knowledge & Experience

فضای کار اشتراکی Co-working  پارک علم و فناوری دانشگاه تهران روزشنبه  13…

پارک علم و فناوری دانشگاه تهران کارگاه جذب سرمایه در شرکت های نوپا…

پارک علم و فناوری دانشگاه تهران کارگاه شبیه سازی فرآیندهای کسب و کار…

پارک علم و فناوری دانشگاه تهران کارگاه اصول تدوین و تنظیم قراردادهای…

پارك علم و فناوري دانشگاه تهران در نظر دارد به منظور حمايت از شركت…

پارك علم و فناوري دانشگاه تهران در نظر دارد به منظور افزایش هم‌افزایی…

پارک علم و فناوری دانشگاه تهران در نظر دارد در راستای تحقق اهداف و…

پارك هاي علم و فناوري از قوانين ويژه اي درخصوص حمايت از شركت هاي فناور…

پارک علم و فناوری دانشگاه، در راستای حمایت از ایجاد کسب‌ وکارهای فناورانه…

  بدین وسیله به اطلاع اساتید، طراحان، هنرمندان گرافیک و هنرجویان محترم…