ما دانش و تجربه خودمان را به اشتراک میگذاریمWe Share Our Knowledge & Experience

جلسه توجیهی هسته های پذیرش شده در برنامه شکوفایی دو

جلسه توجیهی هسته های پذیرش شده در برنامه شکوفایی دو روز سه شنبه مورخ 95/4/1 با حضور اعضای …

ادامه مطلب

دکتر هاشم آقازاده به معاونت اجرایی - پشتیبانی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران منصوب شد

 طی حکمی از سوی دکتر محمود نیلی رئیس دانشگاه تهران، دکتر هاشم آقازاده عضو هیات علمی…

ادامه مطلب

ارزیابی عملکردی شرکت های مستقر در مرکز رشد جهت تبدیل وضعیت

ّبا اتمام زمان دوره سه ساله رشد برخی از شرکت های مستقر در مرکز رشد، بنا به اعلام آمادگی…

ادامه مطلب

بررسی مستندات، ارزیابی و برگزاری جلسات داوری فنی و کسب و کار 15 شرکت متقاضی استقرار در مرکز رشد

 با اعلام مرکز رشد در خصوص استقرار موقت 15 شرکت متقاضی پذیرش در مرکز رشد پارک علم و فناوری…

ادامه مطلب

اعلام نتایج متقاضیان پذیرش پارک علم و فناوری در دوره شکوفایی 2

 از میان 35 طرح متقاضی پذیرش، با توجه به انجام فرآیندهای داوری فنی و کسب و کار و بررسی…

ادامه مطلب

نتایج بخش اول متقاضیان پذیرش پارک علم و فناوری در دوره رشد

از میان 6 شرکت متقاضی پذیرش در مرکز رشد، با توجه به انجام فرآیندهای داوری فنی و کسب و…

ادامه مطلب

همایش میان دوره برنامه شکوفایی (1) برگزار شد

 همایش میان دوره برنامه شکوفایی (1) با هدف ارزیابی پیشرفت فعالیت دانشجویان پذیرفته…

ادامه مطلب

نشست مشترک مرکز رشد با شرکت های رشدی مستقردرپارک علم و فناوری دانشگاه تهران

جلسه توجیهی بهره مندی از  اعتبارات خدماتی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران توسط شرکت…

ادامه مطلب

برگزاری تور بازدید از صنعت (گروه صنعتی مپنا )

 تور بازدید از شرکت مهندسی و ساخت توربین مپنا (توگا) و شرکت مهندسی و ساخت ژنراتور مپنا…

ادامه مطلب

حضور پارک علم و فناوری در ششمین جشنواره و نمایشگاه روز بین الملل دانشگاه تهران

 ششمین جشنواره روز بین الملل دانشگاه تهران پنجم خرداد ماه 1395 با حضور ریاست و اعضا هیت…

ادامه مطلب