پارک علم و فناوری دانشگاه تهران کارگاه تجربه موفق در جذب سرمایه و تجاری سازی را با هدف آشنایی با ارزیابی ایده، پرورش ایده، تجاری سازی، تهیه طرح تجاری، آشنایی با اصول مذاکره و شیوه تجاری سازی روز سه شنبه 14 اسفندماه در محل پارک علم و فناوری دانشگاه تهران برگزار می‌نماید.

مخاطبین این کارگاه مدیران عامل شرکت ها، کارشناسان مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری می‌باشند و شرکت‌کنندگان در پایان این کارگاه گواهینامه حضور از سوی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران دریافت خواهند کرد.


علاقه‌مندان می‌توانند از طریق لینک زیر ثبت نام نمایند.