مسابقه "پل ماکارونی" به عنوان یکی از تمرین های عملی درس "استاتیک" به راهنمایی دکتر حسن نائی روز چهارشنبه27 اردیبهشت ماه باحضور 6 تیم دانشجویی رشته مهندسی مکانیک در پردیس دانشکده فنی دانشگاه تهران برگزار شد.


این مسابقه که با حمایت از مسابقات عملی برنامه جوانه توسط پارک علم وفناوری دانشگاه تهران برگزار گردید، از سه تیم برتر تقدیر شد.

هزینه های ساخت پل ماکارونی توسط گروه های دانشجویی تا سقف مجاز مطابق با دستورالعمل مربوطه از محل اعتبار مسابقات عملی دانشجویی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، تامین و به تیم های دانشجویی پرداخت شد.مطابق با دستورالعمل مربوطه از محل اعتبار مسابقات عملی دانشجویی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، تامین و به تیم های دانشجویی پرداخت شد.

پارک علم و فناوری دانشگاه تهران با هدف ترویج تفکر خلاق و آشنایی دانشجویان دانشگاه تهران با انجام کامل یک پروژه تجربی دارای رویکرد نیاز بازار، از برگزاری مسابقات دانشجویان بر پایه ی دروس عملی حمایت می کند.

اعضای هیئت علمی دانشگاه می توانند در دروسی که دارای کار عملی هستند، ضمن رعایت دستورالعمل مربوطه در پارک علم و فناوری، ساخت یک محصول مشخص را در میان دانشجویان به مسابقه بگذارند. حمایت مادی پارک علم و فناوری از هزینه ساخت محصول تیم های حاضر در مسابقه و اهدای جوایز نقدی به تیم های اول تا سوم از جمله خدمات پارک علم و فناوری در این مسابقات می باشد. فراخوان مسابقات عملی دانشجویی در ابتدای هر نیمسال تحصیلی به تمامی اعضای محترم هیئت علمی دانشگاه تهران ابلاغ می شود.