تفاهم نامه همکاری فی ما بین پارک و علم و فناوری دانشگاه تهران با نمایندگی دکتر عباس زارعی هنزکی به عنوان رئیس پارک و شرکت مدیریت منطقه ویژه اقتصادی گرمسار با نمایندگی مهندس عبدالرضا نادری به عنوان مدیرعامل شرکت، روز پنجشنبه 23 خرداد ماه در حین مراسم اولین نشست تخصصی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی "EXPORTECH"  و در محل سالن همایش های منطقه آزاد انزلی به امضا رسید.

اهداف این تفاهم نامه در سه بند ایجاد هم افزایی بین فعالیت های منطقه ویژه و پارک، توسعه همکاری های علمی، پژوهشی و فناوری طرفین و امکان استفاده متقابل از ظرفیت ها و امکانات طرفین تبیین شد.

از زمینه های همکاری طرفین می توان به همکاری و مشارکت در اجرای پروژه های پژوهشی- فناوری داخلی و بین المللی، استفاده از ظرفیت های آزمایشگاهی، کارگاهی، تجهیزات و مشاوران تخصصی و کسب و کار طرفین برای کمک به صاحبان ایده و رشد و توسعه شرکت های فناور، اجرای برنامه ها و رویدادهای کارآفرینی و فناوری به صورت مشترک، حمایت از صاحبان ایده و ایجاد کسب وکارهای جدید به صورت مشترک، انتخاب ایده های مناسب سرمایه گذاری و فراهم کردن زمینه های لازم برای جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی، اولویت داشتن پارک و شرکت های مستقر آن براي انجام طرح های پژوهشي و مشاوره اي منطقه ویژه ، ایجاد زمینه تعامل سه جانبه بین مرکز، پارک و شرکت های فناور مستقر در پارک به منظور تسهیل تجاری¬سازی ایده ها و محصولات دانش بنیان اشاره کرد.

مدت این تفاهم نامه از تاریخ امضا به مدت 3 سال می باشد و با موافقت طرفین قابل تمدید است.