همزمان با مراسم رویداد سرمایه گذاری UTINVESTپارک علم و فناوری دانشگاه تهران درنوزدهمین "نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار" از طرح «سامانه شا کیلید» با حضور رئیس پارک علم و فناوری، مدیر عامل شرکت دانش بنیان آدانیک و جمعی از نوآوران رونمایی شد.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، این طرح که توسط شرکت دانش بنیان آدانیک واقع در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران طراحی شده بود، برای ایجاد فضایی بین بانک‌ها است که بتوانند احراز هویت مشتری را با امضای دیجیتال در گوشی مشتری انجام دهند.

علی حاجی زاده مقدم، مدیرعامل شرکت دانش بنیان آدانیک، طی سخنانی در این مراسم با بیان اینکه بحث احراز هویت یکی از تمرکزها و تخصص های ما در شرکت آدانیک است، گفت: کسب و کارهای زیادی نیاز به شناسایی هویت مشتری خود دارند. در واقع، هر جا که مالکیت محصول یا در یافت خدمتی، باعث ایجاد مسئولیت قانونی مشتری شود. کسب و کار فروشنده، نیاز دارد مدارک هویتی مشتری را با فردی که ادعای آن مدارک را دارد، با هم تطبیق دهد.

وی به سامانه شاکیلید اشاره کرد و گفت: در این راستا یک نیاز و کمبودی را در عرصه خدمات بانکی مشاهده کردیم که درصورتی که این بسته و تکنولوژی به درستی به کار گرفته شود علاوه برحل مشکلات هویت می تواند جایگزین خیلی ازخلاء های بین بانک ها و حتی تعاملات بین المللی شود.