رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران: همایش آموزشی کسب و کار روستایی به منظور آشنایی دهیاران با فناوری‌های نوین در کسب و کار برگزار می‌شود

دکتر عباس زارعی هنزکی د با اشاره به برگزاری همایش آموزشی کسب و کار و روستایی که امروز در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران برگزار شد افزود: این همایش با تلاش شرکت دانش بنیان (سرزمین هوشمند) برگزار شده است.

وی گفت: هدف از برگزاری این همایش آشنایی بیشتر دهیاران با فناوری‌های نوین به منظور توسعه کسب و کار روستایی است.

زارعی افزود: آشنایی دهیاران با فعالیت‌های پارک علم و فناوری دانشگاه تهران و همچنین فرآیند تبدیل ایده به طرح صنعتی تجاری و ایجاد کسب و کار از جمله اهداف این همایش است.

رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران گفت: دبیرخانه دائمی به منظور جمع آوری ایده‌ها و برگزاری نشست‌های به منظور ارائه این ایده‌ها در پارک علم و فناوری فعال است.

زارعی افزود: به ایده‌های که قابلیت صنعتی شدن داشته باشد فضای فعالیت و همچنین مبالغی پرداخت می‌شود تا پس از حدود ۴ ماه ایده‌ها بررسی شود و آن دسته از ایده‌ها که مفهوم اصلی ایده مشخص و امکان سرمایه گذاری برای آن وجود داشته باشد به سرمایه گذاران معرفی شود.

رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران گفت: سرمایه گذاران در اتاق سرمایه این پارک و همچنین سرمایه گذاران خارج از اتاق خارج از پارک به منظور سرمایه گذاری بر روی ایده‌های که قابلیت سرمایه گذاری و صنعتی شدن را دارند تشویق می‌شوند.

وی افزود: ایده‌ها با کمک‌ها و تسهیلات مالی و همچنین مشاوره‌های لازم امکان صنعتی شدن، تجاری شدن و در نهایت ایجاد کسب و کار و اشتغالزایی را پیدا خواهند کرد.