کارگاه آموزشی «الگوهای مناسب برای مدیریت پارک های علم و فناوری»، با حضور دکتر مهدی کشمیری، قائم مقام معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم در امور فناوری ، دکترداریوش پورسراجیان، رئیس پارک علم و فناوری یزد ،دکترمصطفی کریمیان اقبال، و جمعی از مدیران پارک های علم و فناوری کشور، روز چهارشنبه و پنج شنبه 30 و 31 خردادماه در محل  دانشگاه تهران آغاز به کار کرد.

در آیین افتتاح این کارگاه آموزشی، دکترکشمیری، در سخنانی اظهار داشت: در ایام کوتاه مسئولیتم در مجموعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری متوجه شدم نیاز به برنامه ریزی منسجم جهت توانمند سازی و تبادل تجربه در سطح مدیران مراکز رشد و کارشناسان اجرایی پارک های علم و فناوری بسیار جدی و حیاتی است.

وی با تاکید بر نقش مهم نحوه مدیریت پارک های علم و فناوری در مسیر توسعه آنها، ابراز امیدواری کرد: برگزاری این کارگاه آموزشی مفید بوده و باعث انتقال تجربیات داخلی و بین المللی در حوزه مدیریت پارک های علم و فناوری شود.

دکترمصطفی کریمیان اقبال نیز هدف از برگزاری این کارگاه آموزشی را بررسی مدل مدیریت پارک ها در ایران عنوان و تصریح کرد: ما سعی می کنیم این مدل ها را با مدل های بین المللی مقایسه کرده و از تجربیات مدیران پارک ها و باب هادسون، مدیر شرکت زرنیک انگلستان و مشاور در حوزه پارک های علم و فناوری استفاده کنیم.

سرفصل های مطرح شده در این کارگاه آموزشی دو روزه که توسط پارک علم و فناوری یزد برگزار شد، الگوهای مدیریتی پارک ها، بررسی مدل ها در برخی از پارک های اروپایی، بررسی مدل های حاکمیتی در کشورهای در حال توسعه، مدل های حاکمیتی در پارک های ایران، بررسی چالش های مدل های حاکمیتی در پارک های علم و فناوری جهان و ارائه پیشنهادات مناسب برای مدیریت و حاکمیت پارک های ایران بوده و مدرسان آن دکترمصطفی کریمیان اقبال، دکترمهدی کشمیری و باب هادسون بودند.