روز سه شنبه 8 خردادماه نشست مشترک دبیر کمیته کانون فارغ التحصیلان دانشکده فنی و هیات همراه و رئیس و مدیران پارک علم و فناوری دانشگاه تهران برگزار شد.


در این نشست که با هدف دستیابی به راه های تعاملی بین دو سازمان برگزار شد. دکتر زارعی رییس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران ضمن معرفی و اهداف پارک گفت: پارک پلتفرمی جهت رشد شرکت ها  میباشد. وجود تیم خبره و کارآمد در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران باعث پیشرفت و ارتقا پارک شده است. کلیه قوانین و دستورالعمل های پارک دارای شناسنامه است  به گونه ای که جهت حضور یک شرکت در پارک از ابتدای پذیرش و تا هنگام استقرارو پس از آن پارک یک برنامه منسجم وجود دارد. وی در ادامه به جایگاه فرایندهای اصلی  پارک علم و فناوری دانشگاه تهران در منطق TRL اشاره کرد: استارت آپ ها اگر با برنامه شروع به کار نکنند نمیتواند به مرحله تجاری سازی برسند. پارک علم و فناوری دانشگاه تهران حلقه ارتباط صنعت و دانشگاه خواهد بود.


زارعی با اشاره به اولین پارک علم و فناوری ICT در کشور گفت: پارک علم و فناوری دانشگاه تهران مجری طراحی و تصویب و مدیریت مرکز رشد و پارک علم و فناوری ICT هست که در مرداد ماه افتتاح شد و پارک علم و فناوری دانشگاه تهران باتوجه به بدنه اجرایی و غنی  و تخصص در ایجاد پارک علم و فناوری، آمادگی همکاری با کانون فارغ التخصیلان دانشکده فنی را دارد.


در ادامه این بازدید دکتر مینا مهرنوش رئیس شعبه فارابی پردیس قم پارک علم و فناوری دانشگاه تهران با اشاره به دانش انبوه موجود در کانون به زمینه های همکاری بین دوسازمان اشاره کرد و افزود: پارک علم و فناوری دانشگاه تهران میتواند در جهت حل مشکلات صنعت از دانش دانشپاه تهران استفاده نماید. رویداد رویداد همپا که توسط پارک برگزار میشود به بررسی مشکلات شرکت ها و صنایع بزرگ می پردازد. در کنار این رویداد میتوان کارگاه ها و سمینارهای تخصصی نیز برگزار کرد.
اتاق سرمایه و کلینیک کسب و کار از دیگر خدماتی است که پارک میتواند در اختیار کانون قرار دهد.


دکتر صالح آبادی دبیر کانون فارغ التحصیلان دانشکده فنی با اشاره به حضور 600 شرکت  با حوزه های گوناگون در کانون افزود:
نقطه اشتراک کانون و پارک علم و فناوری حضور شرکت ها هست از طرفی برنامه های حمایتی  پارک بهتر است بگونه ای باشد که به سمت فارغ التحصیلان منفرد هم سوق پیدا کند و ایده هایشان را از همان ابتدا و از همان پله های اولیه درست قدم بگذارند تا بتوانند پیشرفت کنند


وی در ادامه خواستار منعقد شدن یک تفاهم نامه همکاری فی مابین پارک علم و فناوری و کانون فارغ التحصیلان دانشکده فنی شد.